گنج همیشگی

آدمها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار ، کاری که خدا با تو می کند... یک گنج واقعی دوست همیشگی نیست ، اما یک دوست خوب یه گنج همیشگی است...


/ 33 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهام

سلام گلم[گل] مرسی بابت پیام تبریک..[ماچ] واما:همه چیز را تانجویی نیابی مگر دوست که تا نیابی نجویی. بازهم به دیدنم بیا خوشحال میشم

๑۩۞۩ راز صبح ۩۞۩๑

بعد از غروب و فاصله او ماندو شب، سیاه بر دوش داشت فلسفه خون بی گناه او از تبار خطبه و حلقوم حیدری میراث دار زخم فدک‌های کوثری ماند و مسیر قافله را برد با خودش هرچند لحظه لحظه تا خورد با خودش فریاد کرد و خون خدا را ادامه داد پرواز را به روزن فردا ادامه داد هی سخره‌های قافله پرتاب می‌شدند تنها به قصد قربت زهرا ادامه داد هر چند گرگ‌ها به دلش پرسه می‌زدند هی زخم و نیش و قهقهه را _ هر سه _ می‌زدند بانوی استخوان به گلو دست بر نداشت تکرار خارهای بیابان اثر نداشت کفتار‌های شبزده دیدند خم نشد از ارتفاع و حرمت خورشید کم نشد موی سپید یک شبه و کوه استوار یک کاروان پرنده: اسیران داغ دار هرچند خیمه خیمه دلش سوخت،دود شد اما مدام سبز و جوان وانمود شد ...... شاید در آن حماسه اگر زینبی نبود دیگر برای گفته شدن مطلبی نبود شاید تمام واقعه بر باد رفته بود پرواز و خون و صاعقه را مکتبی نبود او خطبه خوان صاعقه بود و بدون او حتی مجال گریه زیر لبی نبود شاید بدون زینب انسان نمی‌شدیم حتی زمین و گردش روز و شبی نبود ....... با نو ببخش !در خور شأن شما نشد زانو به گِل فرو رفت تاب و تبی نبود... «سودابه مهی

حدیث

سلام ساناز جون مرسی ک اومدی وبم بازم بیاییا[ماچ][چشمک]

kazhal

قصه بگو تا بخوابم... امشب ! قصه آمدنت را میخواهم...

ایوب

دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد … جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــســ بــَــرایــَــم پــُــرنــمـــی کــــنــد … راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو: ” دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد ”

بني

قول داده اَم… گاهـــی هَر اَز گاهـــی فانـــوس یادَت را میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛ هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد… خیالَت راحَت !

(◡‿◡✿)تــُپــُلی شیــ✔ک

اغلب فکر می کنیم؛ اینکه به یاد کسی هستیم؛ منتی است بر گردن آن شخص؛ غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم؛ این هنر اوست نه ما؛ به یاد ماندنی بودن؛ بسیار مهم تر از به یاد بودن است؛ به یادتم، خوبم ...

احمد

سلام زیبا بود ........... خیلی........ اگه بمنم سر بزنی خوشحال میشم [گل]